warszawa_kryminal„Warszawa Kryminalna” - tom reportaży sądowych Heleny Kowalik jest pierwszym od 65 lat pitavalem dotyczącym wyłącznie stołecznej metropolii. Sprawy z wokandy zostały tak dobrane, aby w sumie tworzyły panoramę charakterystycznych przestępstw w Warszawie dziesięć lat po transformacji ustrojowej.

Są więc strzelające do siebie gangi (w niektórych przywódczą rolę pełnią kobiety), sfałszowane testamenty dla zdobycia drogich kamienic, lekarze oskarżeni na skutek intrygi politycznej - mieli być egzemplifikacją korupcji szerzącej się w tym środowisku.  Jest zabójstwo młodej wykształconej ‘singelki”, która przeniosła się do Warszawy z małej miejscowości, aby zrobić karierę (i zrobiła ją), ale była samotna i szukała znajomości na portalu „Sympatia”, dramatyczne, głośne na całą Polskę świadome utopienie małego dziecka w Wiśle. Są korupcyjne przestępstwa wysokich urzędników ministerialnych szufladkowanych w sądzie jako tzw. sprawy białych kołnierzyków. 

Autorka jest obecna na rozprawach, co pozwala na odtworzenie klimatu sali sądowej, dociera też do niektórych poszkodowanych czy rodzin oskarżonych w ich domach.

Reportaże zwieńcza dyskusja sędzi orzekającej w sprawach karnych w warszawskim sądzie z psychologiem - biegłym sądowym, profesorem nauk medycznych. Zastanawiają się, jaki jest przestępca nowych czasów, i dlaczego orzekaniu o ludzkim życiu pod godłem RP nie towarzyszy dziś atmosfera powagi oraz odpowiedzialności za wydany wyrok.

 Na stronie prezentujemy trzy reportaże spośród 28 umieszczonych w książce „Warszawa Kryminalna”. Są to teksty: Kochany stryjek Fredzio”; „Zamulone drugie dno; „Czuję jego obecność”.